Thiết kế mới của Máy triệt lông bằng laser điốt 808nm được bán cho Síp

Lượt xem : 1525
Cập nhật thời gian : 2021-10-26 15:59:21

Đó là một tin tốt, thiết kế mới của Máy triệt lông Diode Laser 808nm được bán cho Cyprus.

Máy của chúng tôi như sau:


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về máy này, bạn có thể gửi cho tôi email: [email protected].